POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPU WWW.ELITEKEY.PL

Szanowni Państwo

Firma Zenir pragnie dbać o Państwa prywatność i dobre samopoczucie w czasie korzystania z naszych usług. W związku z powyższym prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Zenir sp. z o.o.
ul. Trybowskiego 7/53
85-796 Bydgoszcz
NIP: PL5542952981
KRS: 0000689336
REGON: 367915413

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzacie Państwo założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam Państwa danych osobowych. 
Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

Państwa dane mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Państwa zamówień
 • Marketing bezpośredni

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Państwa zgody wyrażone w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Administrator przetwarza dane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Państwa potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętajcie Państwo, że zgodę w każdej chwili możecie Państwo odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane, Administrator będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący Administratora do przetwarzania Państwa danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania 

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do Państwa danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, 
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktujcie się  Państwo z Zenir Sp. z o.o., jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Sklep EliteKey, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Firma korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państw dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • osoby współpracujące z Państwem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające Państwa bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający Administratorowi wsparcie techniczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Uzyskanie wszelkich informacje dotyczące polityki prywatności, jak również zgłoszenia o usunięci bądź zmiany w podanych przez Państwa danych możecie Państwo uzyskać poprzez kontakt na poniższego e-maila: 
kontakt@elitekey.pl